Pazarında sunulan diğer tüm sindirim sistemi malzemelerinin aksine, Bronya Nord uygulama değişiklikleri -35 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilebilirken, uygulama için minimum sıcaklık GCTM'ye benzer, -20 ° C'den düşük olamaz .