Kullanıma hazır Bronya kaplama SNiP41-03-2003 “Isı Yalıtımı” gerekliliklerine uygundur. Ana ve iç boru hatların da  Bronya uygulaması için son derece uygundur. Bronya kaplamanın uygulanması, ısı kaybını 6 ila 8 faktör kadar azaltmaya yardımcı olur ve koruma katmanı gerekmez, böylece ortak ısı yalıtım malzemelerinin (cam yünü, mineral yün, PU köpük boru kaplaması vb.) sıvı ısı yalıtımının Bronya'nın yüksek oranda koruyucu olduğuna dikkat çeker.


Isı yalıtımı Bronya hem açık hava (ısı boru hatlarının ısı yalıtımı) hem de iç mekan (kazan dairelerinde boru hattı yalıtımı, ısı ve pompa istasyonları vb.) uygulamaları için idealdir. Kat hizmet ömrü, tüm operasyonel özellikleri korunarak 10 yıldan fazladır. Ekstra ince ısı yalıtımı Bronya sadece ısı koruması için değil aynı zamanda soğuk su, proses ve gaz boru hatlarının yüzeylerinin aşırı ısınmasını önlemek için de kullanılır. Bronya kaplama, örneğin freon nakliyesi durumunda, transfer edilen sıvıların (sıvılaştırılmış gaz) sabit düşük sıcaklığını gerektiren boru hatları içindeki sıcaklığı koruyabilir.Boru hattı uygulaması Çözülmüş görevler
Boru hattı uygulaması
1) İç boru hatları
2) Ana boru hatları
3) Petrol boru hatları
4) Gaz boru hatları
5) Akış hatları
6) Su boru hatları
7) Havalandırma kanalları
8) Diğer boru hatları (vanalar dahil)
Çözülmüş görevler
■ Isı kaybının giderilmesi;
■ Yüzey sıcaklığının düşürülmesi;
■ Kondensat oluşumunun ortadan kaldırılması;
■ Korozyon önleyici koruma;
■ Herhangi bir formdaki bölümlerin yalıtımı.
Boru hattı uygulaması
Yüksek sıcaklıklı boru hatlarının yalıtımı
Çözülmüş görevler
■ SNiP'ye göre yüzey sıcaklığının azaltılması
■ Isı kaybının önemli ölçüde azaltılması
■ +200 ° C'ye kadar sıcaklığa sahip boru hatlarını yalıtma imkanı
■ Uzun servis ömrü
Boru hattı uygulaması
Tahliye (egzoz) borularının ve gaz kanallarının yalıtımı

baca gazlarının ısı kaybının azaltılmasına yardımcı olur, kondens ve kimyasal olarak aktif yanma ürünlerinin konsantrasyonlarından etkilendiklerinden hizmet ömürlerini uzatır. Kondens, hava sirkülasyonunu (taslak) etkileyen boru iç yüzeylerinin sönümlemesine ve teknik özelliklerinin kaybına neden olur. Bacaların önemli bir kısmı endüstriyel alanda bulunur ve bu nedenle SNiP41-03-2003 "Ekipman ve Boru Hatlarının Isı Yalıtımı" gerekliliklerine uygundur. Tahliye (egzoz) boru hatlarının ısı yalıtımı ile ilgili sorun, geleneksel izolatörlerle ilgili olarak oldukça sınırlıdır. Örneğin metal baca milleri durumunda, braketler ve desteklerin eklenmesi için ek kaynak gereklidir.

Çözülmüş görevler
■ Borulardaki kondensatın giderilmesi
■ Yüzey sıcaklığının düşürülmesi
■ Korozyon önleyici koruma
Boru hattı uygulaması
Soğuk boru hatlarının ısı yalıtımı
Çözülmüş görevler
■ Yoğuşma suyu oluşumunun giderilmesi
■ Isı kaybının azaltılması
■ İç mekan neminin azaltılması
Boru hattı uygulaması
Küçük delikli boru hatlarının ısı yalıtımı
Çözülmüş görevler
■ Boruların ayrı ayrı montajı
■ Yüzeye sürekli erişim
■ Bakım kolaylığı
■ Korozyon önleyici koruma